MOLOS.ENERGY logo

Kompleksowa platforma Energy IoT przeznaczona do monitorowania efektywności energetycznej maszyn i rozproszonych obiektów budowlanych, a także do zdalnego zarządzania sieciami elektroenergetycznymi przedsiębiorstw i monitorowania produkcji energii elektrycznej.

 

ZOBACZ WIĘCEJ WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

MOLOS.ENERGY

 

Rozwiązanie MOLOS.ENERGY zapewnia kompleksowe i bezpieczne monitorowanie urządzeń elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, zarówno w zakresie zdalnego sterowania sieciami średniego i przyłączami wysokiego napięcia, jak i monitorowania rozsianych obwodów niskiego napięcia np. zasilających obiekty budowlane albo maszyny i urządzenia.

 

Platforma chmurowa wchodząca w skład rozwiązania MOLOS.ENERGY pozwala na bezinwazyjne, zdalne monitorowanie zużycia energii w rozsianych lokalizacjach, analizę produkcji energii elektrycznej (np. paneli PV) lub określania wskaźników wykorzystania maszyn na podstawie monitorowania ich obwodów zasilających. Wszystko możliwe jest bez ingerencji w istniejące systemy dzięki autonomicznym, bezobsługowym urządzeniom takim jak MOLOS.ENERGY/GSM, MEW-01, które po podłączeniu do monitorowanych obwodów, automatycznie wysyłają pomiary do chmury Microsoft Azure szyfrowanym połączeniem TLS 1.2.

 

Platforma chmurowa wchodząca w skład rozwiązania MOLOS.ENERGY doskonale sprawdza się jako narzędzie wspomagające w audytach energetycznych przedsiębiorstw gdyż zapewniając bieżący dostęp do danych pomiarowych oraz profili energetycznych, znacząco redukuje czas, a tym samym koszty przeprowadzania audytów.

 

W skład kompleksowego rozwiązania MOLOS.ENERGY wchodzą:

Dwa monitory

MOLOS.ENERGY/SCADA

Profesjonalna SCADA energetyczna przeznaczona do monitorowania i sterowania sieciami SN, nN i przyłączami WN

Strona wyświetlona na monitorze, tablecie i telefonie

MOLOS.ENERGY/IOT

Zaawansowana platforma chmurowa IoT gromadząca dane z lokalnych systemów energetycznych, liczników oraz urządzeń Energy IoT i zarządzająca efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Urządzenie ENERGY

Urządzenia ENERGY IoT GSM lub WiFi

Bezobsługowe urządzenia Energy IoT monitorujące zużycie i produkcję energii elektrycznej na rozproszonych przyłączach i obwodach nN

 

Każdy z powyższych elementów może pracować oddzielnie lub łącznie w zależności od oczekiwanej funkcjonalności systemu.

Jak działa MOLOS.ENERGY?

 

Rozwiązanie MOLOS.ENERGY dzięki swojej modułowej budowie pozwalającej na realizację zarówno prostych scenariuszy monitorowania rozproszonych liczników lub obwodów w obiektach budowlanych, przez monitorowanie wydajności pracy maszyn na bazie ich profili energetycznych, aż po kompleksowe scenariusze monitorowania i sterowania rozdzielnicami sieciami średniego i transformatorami wysokiego napięcia w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze scenariusze wykorzystania rozwiązania MOLOS.ENERGY:

Monitorowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej w rozsianych lokalizacjach

 

Budynek - symbol

1. Podłączenie urządzeń ENERGY IoT

 • Sieci nN jednofazowe i trójfazowe
 • Bezinwazyjnie dla istniejącej instalacji
 • Pomiar dwukierunkowy, czterokwadrantowy
 • Pomiary mocy czynnej i biernej
 • Szyfrowana komunikacja GSM/WiFi z chmurą Microsoft Azure
Oprogramowanie chmurowe do monitoringu maszyn MOLOS.ENERGY

2. Platforma chmurowa

 • Centralna akwizycja danych z wielu lokalizacji
 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte na MOLOS.CLOUD
 • Niskie koszty jednostkowe
 • Łatwy eksport danych i integracja z innymi systemami
Strona wyświetlona na monitorze, tablecie i telefonie

3. Zdalny monitoring

 • Aplikacja Web oraz mobilna
 • Analiza zużycia i produkcji energii elektrycznej
 • Analiza mocy czynnej i biernej
 • Profile energetyczne
 • Analiza przekroczeń mocy zamówionej
 • Monitoring parametrów sieci

Monitorowanie istniejących liczników energii elektrycznej

 

Licznik energii elektrycznej

1. Podłączenie do istniejących liczników

 • Akwizycja danych z istniejących liczników
 • Obsługa protokołu IEC 62056-21
 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych liczników
 • Szyfrowane połączenie VPN z chmurą Microsoft Azure
Oprogramowanie chmurowe do monitoringu maszyn MOLOS.ENERGY

2. Platforma chmurowa

 • Centralna akwizycja danych z wielu lokalizacji
 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte na MOLOS.CLOUD
 • Niskie koszty jednostkowe
 • Łatwy eksport danych i integracja z innymi systemami
Strona wyświetlona na monitorze, tablecie i telefonie

3. Zdalny monitoring

 • Aplikacja Web oraz mobilna
 • Analiza zużycia i produkcji energii elektrycznej
 • Analiza mocy czynnej i biernej
 • Profile energetyczne
 • Analiza przekroczeń mocy zamówionej

Monitorowanie wydajności pracy maszyn

 

Maszyna, przy niej MOLOS.ENERGY/GSM

1. Monitoring obwodów zasilających maszyny

 • Zastosowanie urządzenia ENERGY IoT na zasilaniu urządzenia
 • Bezinwazyjnie dla istniejącej instalacji elektrycznej
 • Brak konieczności ingerencji w infrastrukturę OT (PLC/HMI)
 • Szyfrowana komunikacja GSM z chmurą Microsoft Azure
Oprogramowanie chmurowe do monitoringu maszyn MOLOS.ENERGY

2. Platforma chmurowa

 • Centralna akwizycja danych z wielu lokalizacji
 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte na MOLOS.CLOUD
 • Niskie koszty jednostkowe
 • Łatwy eksport danych i integracja z innymi systemami
Strona wyświetlona na monitorze, tablecie i telefonie

3. Zdalny monitoring

 • Aplikacja Web oraz mobilna
 • Analiza zużycia energii elektrycznej
 • Obliczanie wskaźników OEE na podstawie parametrów elektrycznych
 • Porównywanie profili energetycznych różnych maszyn

Monitorowanie i zdalne sterowanie transformatorów i rozdzielnic średniego napięcia

 

Rysunek rozdzielni SN

1. Komunikacja z rozdzielnic SN i transformatorów WN/SN

 • Komunikacja z rozdzielnicami SN
 • Komunikacja z transformatorami WN
 • Obsługa większości popularnych zespołów zabezpieczeń (MiCOM, REF, Multi/MegaMUZ, e2Tango itd.)
 • Komunikacja z analizatorami sieci i licznikami
 • Obsługa protokołów IEC 61850, DNP 3.0, Modbus/TCP
Dwa monitory

2. SCADA energetyczna

 • Prezentacja pomiarów i stanów aparatury łączeniowej
 • Zdalne sterowanie aparaturą łączeniową
 • Zdalna konfiguracja nastaw zabezpieczeń
 • Zdalne kasowanie zadziałania zabezpieczeń
 • MOLOS.EDGE do szyfrowanej komunikacji z chmurą Microsoft Azure
MOLOS.ENERGY logo

3. Platforma chmurowa

 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure
 • Rozwiązanie oparte na MOLOS.CLOUD
 • Niskie koszty jednostkowe
 • Integracja z systemami korporacyjnymi (AD, O365, Sharepoint, Power BI)
MOLOS.ENERGY logo

4. Zdalny monitoring

 • Aplikacja Web oraz mobilna
 • Zdalny monitoring parametrów pracy całej sieci
 • Zdalny dostęp do zarejestrowanych zdarzeń
 • Porównywanie profili energetycznych na różnych obwodach
 • Alarmowanie na komórki o wystąpieniu awarii w sieci elektroenergetycznej

Korzyści

 

Przeprowadź transformację cyfrową swojej infrastruktury energetycznej, monitoruj zużycie oraz produkcję energii elektrycznej w swoich lokalizacjach oraz kontroluj czas pracy maszyn i urządzeń w sposób szybki i bezinwazyjny.

Efektywność energetyczna

Większa efektywność energetyczna

Porównuj profile energetyczne, analizuj moc czynną i bierną, a w oszczędzaj do 20% kosztów energii elektrycznej

Ikona audytu

Mniejsze koszty audytów energetycznych

Oszczędzaj do 30% kosztów audytów energetycznych dzięki posiadaniu aktualnych i historycznych pomiarów zużycia energii elektrycznej

Ikona klucza

Ogranicz koszty postojów infrastruktury

Zmniejszaj koszty nieprzewidzianych postojów infrastruktury dzięki zdalnemu zarządzaniu i dostępowi do danych przez służby energetyczne

Ikona inwestycji

Optymalnie planuj inwestycje

Podejmuj optymalne decyzje inwestycyjne dzięki świadomości sytuacyjnej i kontroluj ich wyniki

Urządzenia IoT

 

W skład kompleksowego rozwiązania MOLOS.ENERGY wchodzą innowacyjne urządzenia Energy IoT (Energy Internet of Things) MOLOS.ENERGY/GSM, pełniące funkcję bezinwazyjnego, dwukierunkowego, licznika elektrycznego sieci nN, pracującym w układzie półpośrednim. Platforma współpracuje również z popularnymi licznikami MEW-01 produkcji firmy Zamel, które komunikują się za pośrednictwem sieci WiFi.

 

Urządzenie MOLOS.ENERGY/GSM mierzy i monitoruje na obwodach jedno lub trójfazowych napięcie, prąd, współczynnik mocy, pobór i zwrot energii czynnej oraz przepływ energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

 

Bezpieczeństwo pomiarów realizowanych przez urządzenia MOLOS.ENERGY/GSM zapewnia szyfrowana komunikacja TLS 1.2. (AES 256-bit, certyfikat CA, obustronna weryfikacja certyfikatów SSL) z chmurą Microsoft Azure. Najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzają pozytywne audyty bezpieczeństwa przedsiębiorstw energetycznych.

 

Więcej informacji o urządzeniu MOLOS.ENERGY/GSM znajdziesz w karcie katalogowej.

Funkcjonalności

MOLOS.ENERGY zapewnia szereg możliwości i funkcjonalności pozwalających na stopniową budowę kompleksowego rozwiązania monitorowania sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw. Począwszy od prostego monitorowania rozproszonych przyłączy lub obwodów niskiego napięcia w zakresie zużycia energii elektrycznej, przez monitoring wydajności pracy maszyn, aż po kompleksowe rozwiązania zarządzania rozdzielnicami średniego napięcia oraz transformatorami średniego i wysokiego napięcia.

Oprogramowanie chmurowe do monitoringu maszyn MOLOS.ENERGY

Innowacyjne urządzenia Energy IoT

Scada

Kompleksowa SCADA energetyczna

Akwizycja danych

Oprogramowanie brzegowe do akwizycji danych

Urządzenie do komunikacji sieciowej

Obsługa protokołów IEC 62056-21, IEC 61850, DNP 3.0, Modbus/TCP

Ikona dostępu do Microsoft Sharepoint

Integracja z Microsoft Sharepoint

Logo Microsoft Power BI

Integracja z Microsoft Power BI

Logo Microsoft Dynamics 365

Integracja z Dynamics 365

Integracja MOLOS.ENERGY z ML Studio

Integracja z modelami uczenia maszynowego

MOLOS.ENERGY dostępny na urządzenia Android i iOS

Aplikacja mobilna (iOS, Android) do powiadamiania o zdarzeniach

Obsługa szyfroania TLS v1.2

TLS 1.2 na potrzeby szyfrowania komunikacji

Logo Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory do autoryzacji i uwierzytelniania

Klienci MOLOS.ENERGY

 

Rozwiązaniu MOLOS.ENERGY zaufały przedsiębiorstwa przemysłowe oraz energetyczne wykorzystując je do monitorowania zużycia energii elektrycznej w swoich obiektach jak i oferując jako usługę dla swoich klientów.

Skontaktuj się z nami

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.